Jednym z elementów projektu jest szkolenie wzmacniające potencjał organizacji pozarządowych. Zaproponowaliśmy szkolenie wzmacniające umiejętności PR członków organizacji pozarządowych – Jak pisać aby nas czytali? W ramach cyklu zajęć przewidywaliśmy spotkania z przedstawicielami NGO i szkolenia z zakresu dziennikarstwa, bo działalność NGO-sów ma sens jeżeli realizuje ono działania rzecz społeczności lokalnych, ale również wtedy, gdy inni o tych działaniach się dowiedzą.

W projekcie zakładaliśmy organizację 84 godzin zajęć ze 108 członkami NGO – sześć grup po 18 uczestników. Niestety pandemia COVID-19 wymusiła na nas skorygowanie naszych zamierzeń.

Po uzgodnieniach z przedstawicielami NIW zaproponowaliśmy inną formułę poszerzenia wiedzy. Otóż przygotowanych zostanie osiem odcinków szkolenia – nagranych i udostępnionych na zamkniętej grupie dla uczestników szkoleń, a uzupełnieniem materiału video będzie publikacja Biuletynu o pisaniu. Uczestnicy szkolenia będą też mieli możliwość konsultacji on-line z prowadzącym szkolenie Panią Katarzyną Sobieniewską-Pyłką.

Mamy nadzieję, że taka forma szkolenia pozwoli na wzmocnienie potencjału środowisk NGO i przyczyni się do zaprezentowania działań organizacji pozarządowych w lokalnym środowisku. W tej zakładce pojawią się również nagrane poszczególne odcinki szkolenia.