Niniejszy projekt jest w dużej mierze odpowiedzią na potrzeby NOS-ów oraz lokalnej społeczności. 

Projekt po pierwsze wzmocni potencjał NGO uczestniczących
w projekcie poprzez udział ich członków spotkaniach projektowych oraz szkoleniach oraz da możliwość prezentacji własnych działań poprzez publikację materiałów prasowych
i docieranie z nim do szerokiej grupy odbiorców. 

Po drugie na rynku pojawi się wydawnictwo, które będzie poruszać sprawy dotyczące bezpośrednio społeczności lokalnych. 

Rezultaty twarde: 

 • Uruchomienie nowego publikatora Rozwiń skrzydła z NGO docierającego raz w miesiącu w nakładzie 15.000 egz. do mieszkańców 6 powiatów;
 • Doposażenie NGO w sprzęt do bieżącego funkcjonowania NGO oraz przygotowywania materiałów prasowych poprzez zakup 3 szt. laptopów, drukarki i obiektywu fotograficznego; 

Rezultaty miękkie:

 • Wzrost kompetencji i umiejętności u 108 uczestników szkoleń tematycznych związanych z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii do promocji organizacji pozarządowej, tworzeniem i publikowaniem materiałów prasowych oraz PR organizacji; 
 • Zwiększenie wymiany informacji pomiędzy NGO poprzez publikowanie materiałów prasowych, wspólnego kalendarza działań oraz publikacji elektronicznych związanych z działalnością NGO; 
 • Wzmocnienie organizacji pozarządowych poprzez nabycie nowych kompetencji przez ich członków. 
 • Promocja działalności NGO w społeczności lokalnej poprzez zamieszczanie materiałów prasowych w materiale drukowanym, ulotkach i reklamach radiowych
  i internetowych;

W celu zweryfikowania wskaźników miękkich wśród uczestników przeprowadzona zostanie ankieta ewaluacyjna na postawie której ocenione będą wskaźniki. 

Po zakończeniu projektu planowane jest kontynuowanie wydawanie materiału prasowego w oparciu pozyskiwanych darczyńców oraz płatne materiały – ogłoszenia reklamodawców.

W ramach projektu zostanie uruchomiony nowy publikator Rozwiń skrzydła z NGO poruszający sprawy społeczności lokalnych, ale także wspierający działalność lokalnych NGO-sów.

Szesnastostronicowy materiał będzie dystrybuowany na terenie 6 powiatów: stalowowolskiego, mieleckiego, tarnobrzeskiego i Tarnobrzega – miasta na prawach powiatu (województwo podkarpackie) oraz sandomierskiego i staszowskiego (województwo świętokrzyskie). Dzięki współpracy z lokalnymi społecznikami materiał będzie docierał pomiędzy 17 a 19 każdego miesiąca do środowisk, a dodatkowo ponad 100 numerów będzie wysyłanych pocztą do beneficjenta końcowego.

Dystrybucja materiałów i gazety:

 • Powiat mielecki: Bartłomiej Maryniak
 • Powiat stalowowolski: Zbigniew Partyka, Joanna Kruczkowska, Mateusz Mitka
 • Powiat tarnobrzeski: Joanna Lewicka, Henryk Kędzia, Mateusz Mitka
 • Powiat sandomierski: Henryk Kędzia, Janusz Szwed
 • Powiat staszowski:  Magdalena Marynowska
 • Tarnobrzeg: Henryk Kędzia, Robert Kędziora, Janusz Szwed

Beneficjenci końcowi projektu:


 • 108 uczestników szkoleń – on-line ze względu na sytuację pandemiczną;
 • 288 odbiorców materiałów informacyjnych i szkoleniowych
 • 15.000 odbiorców bezpłatnej gazety ROZWIŃ SKRZYDŁA Z NGO – 16 numerów – łącznie wydanych będzie 240.000 egz. gazety
 • trzy środowiska NGO – wsparcie działań poprzez udostępnienie sprzętu komputerowego
 • co najmniej 30 środowisk NGO wspartych promocją w bezpłatnej gazecie ROZWIŃ SKRZYDŁA Z NGO w formie materiałów prasowych
 • uruchomienie kalendarza – informatora imprez na terenie objętym projektem